Honkataipale

Lyhyesti

  • Kunta: Suomenniemi
  • Vesistö: Kuolimo, Kallavesi
  • Tyyppi: Tukinuitto
  • Maastotarkistus: 2023
  • Status:
Sijainti Suomenniemen kartalla:

Honkataipaleen 1000 mm raideleveyksinen tukkirata entisellä Ristiinan ja Suomenniemen rajalla oli maamme ainoa puhdasverinen kapearaiteinen rautakanava eli sellainen, jossa siirtovaunut ajettiin molemmissa päissä veteen lastausta/purkua varten ja siirtoon käytettiin veturia. Honkataipaleen radan rakensi vuonna 1909 HALLA -yhtiö (1916v alkaen KYMIN Oy, nyk. UPM-KYMMENE) osana kaikkiaan viisi ylivientirataa käsittänyttä Mäntyharjun tukinuittoreittiä. Saimaan vesistöstä tukkiniput tuotiin Kuolimoon Orraintaipaleen ylivientilaitoksen kautta.

Honkataipale 1970-luvun peruskartalla. Klikkaa karttaa nähdäksesi ajantasaisen maastokartan.


Honkataipaleen rata kulkee lännestä Kallaveden Taipaleenlahdelta itään Kuolimon Honkalahteen.

Mäntyharjun uittoreitti kartalla ylivetolaitoksineen. Reitti merkattu vihreällä, maastoleveys 1km, mikä osoittaa kuinka kapea reitti on suurimmalta osaltaan. Kuvassa reitin Suomenniemellä kulkeva osuus. Klikkaa kuvaa nähdäksesi koko reitin.

Honkataipaleen rautakanava oli osa Mäntyharjun reittiä Saimaan vesistöltä Kymijoelle. Kuvassa yksityiskohta Kymin uittoyhdistyksen uittoväylien kaaviokuvasta 1967. Klikkaa kuvaa nähdäksesi koko kaaviokuvan.

Honkataipaleen radan raideleveys oli 1000mm. Pätkä kiskoa toimii nykyisin siltana.

Kuolimon Honkalahteen viettävä ratapenger erottuu yhä selvästi maastossa.

Ratapenger erottuu yhä selvästi radan puolessa välissä.

Honkataipaleella toimi suurimmaan osan aikaa höyryveturi, joka toimi aina vuoteen 1972. Veturi on ulkoisesti kunnostettuna Minkiön kapearaidemuseossa, joka sijaitsee Jokioisten Kiipun kylän läheisyydessä alkuperäisen kapearaideaseman yhteydessä.

Honkataipaleen viimeisinä toimintavuosina 1972-76 Honkataipaleella oli käytössä kuvan diesel-veturi. Kuvanottopaikka: Lohjan Kalkin Virkkala-Ojamo rata.

Toiminnan loppuminen
Kuolimon vinssilaitos tuhoutui osittain tulipalossa vuonna 1975 eikä sitä koskaan korjattu aivan entiselleen, koska vakituinen tukkiliikenne loppui käytännössä siihen. Vauriot korjattiin, mutta liikenne loppui käytännössä vuonna 1976. Rata korvattiin tukkien vaihtokaupoilla. Rata säilyi kuitenkin aina vuoteen 1984, koska kilpailevat yhtiöt nostivat radan korvanneista kaupoista kartellisyytteitä, jotka tutkittiin ja ennen vapauttavaa päätöstä rata säilytettiin varmuuden vuoksi. Dieselveturikin myytiin pois vasta vuonna 1982 kun vapauttava päätös saatiin. Purkamista jahkailtiin vielä pari vuotta ennen kuin se lopulta toteutui.
Lisää kuvia