Myllytyypit

Härkinmylly

Härkinmyllyssä eli jalkamyllyssä vesi pyörittää vaakasuorassa asennossa olevia säteittäisiä siipi- eli härkinlautoja. Nämä on kiinnitetty suoraan myllyn pystyakseliin, joka pyörittää jauhinkiviä.


Härkinlaudat ja myllyn pystyakseli [Kuva 2015].

Jauhinkivet pystyakselin yläpäässä [Kuva 2015].
Lähde: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:229773/FULLTEXT01.pdf
Härkinmyllyn kaaviokuva.

Härkinmyllyn kuvat on otettu Helsingin Seurasaaressa. Mylly on tuotu Seurasaaren ulkomuseoon vuonna 1922 Keski-Suomen Sumiaisista. Tällaisilla myllyillä jauhettiin varsinkin keväisin purojen tulviessa, yötä päivää.

Ratasmylly

Ratasmyllyssä vesi pyörittää vesiratasta ja voimansiirtolaitteena on vaakasuoran akselin toisessa päässä oleva hammaspyörä. Akseleiden välissä on välitysrattaita.


Ratasmyllyn välitysrattaita Hujalanmyllyssä [Kuva 2010].
Lähde: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:229773/FULLTEXT01.pdf
Ratasmyllyn kaaviokuva.